Kontakt

Har du några frågor, vill anlita oss, är du välkommen
att kontakta oss.

Försvarsadvokaterna HB Stockholm Hantverkargatan 78, 2 tr
Box 12107, 102 23 Stockholm

Mail: info@forsvar.se
Tel: 08-545 701 30
Fax: 08-545 701 39